سامانه جانع دانشگاهي و سازمانی سيستمي يكپارچه و چند منظوره جهت هماهنگي تمام قسمت هاي دانشگاه و سازمان مي باشد كه كليه امور سازمان را از طريق سيستم مي توان بصورت مكانيزه مديريت نمود. در اين سامانه مدیریت منابع سازمان و دانشگاه جهت دسترسی پرسنل و دانشجویان لحاظ شده است. در ضمن راهكارهايي براي قسمت هاي مختلف سازمان و دانشگاه مانند اساتيد و كارمندان در سيستم ديده شده است.

 • نرم افزار پرسنلی
 • نرم افزار دانشجویی
 • سامانه رفاهی ( مدیریت و اسکان خوابگاه و زائر سرا)
 • سامانه تغذیه
 • سامانه کتابخانه
 • سامانه مديريت اموال ( دارائیهای ثابت )
 • نرم افزار مدیریت درخواست اداری
 • نرم افزار نظرسنجی و ارزشیابی
 • نرم افزار مدیریت ارسال SMS
 • سامانه حضور غیاب امتحانات ( کارت ، اثر انگشت ، تشخیص چهره)

برخي مزاياي سيستم پرسنلی و دانشجویی:

 • امكان كنترل ورود و خروج پرسنل و دانشجويان به دانشگاه
 • امكان گزارشگيري از حاضرين و غائبين در هر لحظه.
 • امكان ايجاد محدوديت ورود براي افرادي كه مجاز نيستند. ( به وسیله گیت)
 • اجازه تردد به افراد ميهمان به وسیله کارت مهمان
 • نمايش تاريخ و ساعت ترددهاي دانشجويان به والدين و یا مدیر سازمان از طريق SMS
 • قابليت اتصال به درب بازكن و گيت تردد و كنترل آنها.
 • كاهش نيروي انساني حراست و صرفه جويي در هزينه ها
 • كاهش ازدحام در هنگام تردد دانشجويان
 • مديريت بهتر و راحت تر تردد دانشجويان

اتوماسیون خوابگاه

 • امکان رزرو خوابگاه (دانشجویان) یا مهمانسرا(جهت سازمان ها)
 • امکان تعریف بازه مجاز ورود و خروج
 • امکان ثبت ورود و خروج دانشجو توسط کارت RFID
 • امکان گزارش وضعیت تردد و حضور و غیاب دانشجویان در خوابگاه به والدین آنها
 • امکان تعریف بازه پیش ثبت نام خوابگاه برای دانشجویان
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به اسکان دانشجو (نام خوابگاه، شماره اتاق، مبلغ پرداختی جهت اسکان و…)
 • امکان ثبت وقایع روزانه خوابگاه و گزارش گیری توسط مدیریت خوابگاه

اتوماسیون کتابخانه

 • امکان تعریف و ویرایش مشخصات کتابها (نام کتاب، نویسنده، ناشر و…)
 • امکان جستجوی کتاب
 • امکان مشخص نمودن موجودی هر کتاب
 • امکان تعریف، ویرایش و یا حذف اعضای کتابخانه و قابلیت نمایش و جستجوی آنها
 • امکان تحویل کتاب به دانشجو و ثبت تاریخ و ساعت تحویل در سیستم به صورت خودکار
 • امکان تمدید کتاب
 • امکان مشاهده جریمه دیرکرد و ثبت پرداختی های اعضا
 • امکان مشاهده لیست کتابهای رزرو شده
 • امکان مشاهده لیست کتابهای امانت گرفته شده
 • امکان مشاهده لیست کتابهایی که تحویل آنها با تاخیر مواجه بوده
 • امکان مشاهده لیست دانشجویانی که کتاب به امانت دارند
 • امکان مشاهده دانشجویانی که در تحویل کتاب، تاخیر داشته اند.

برخي امکانات نرم‌افزار مدیریت اموال

 • عملکرد سیستم بوسیله RFID
 • امكان تعریف محل استقرار: در سیستم جامع دارایی‌های ثابت این قابلیت وجود دارد كه محل های استقرار دارایی به صورت نمودار درختی گروه بندی و تعریف كنیم.
 • امكان دسته بندی دارایی‌ها بر اساس اسامی.
 • امكان تعریف جمعداران و تحویلداران مختلف.
  • ورود دارایی
  • خروج دارایی
  • تغییر دارایی (شامل تعمیر ، تغییر جمعدار، كنارگذاری)
 • جستجو دارایی ها بر اساس آیتم های مختلف.
 • گزارش گیری های مختلف بر اساس محل های استقرار – تحویلدار – اسامی كالا و …

مزایای سامانه تغذیه :

– حذف هزینه چاپ ژتون
– حذف مشکلات ناشی از تهیه پول خرد
– استفاده بهینه از نیروی انسانی
– جلوگیری ازایجاد صف های طولانی جهت پرداخت پول ، رزرو غذا و دریافت غذا
– جلوگیری از سوء استفاده افراد غیرمسئول در سلف سرویس
– کاهش کمی آمار طبخ غذا
– جلوگیری ازجابجایی پول نقد
– جلوگیری‌ازمراجعات غیر ضروری دانشجویان
– جلوگیری‌از پخت‌ غذای ‌مازاد باتوجه‌ به‌دسترسی به آماردقیق
– قابلیت شارژ و رزرو از طرق مختلف
– امکان گزارشگیری های مختلف از سیستم
– ارائه وعده غذایی از طریق کارت RFID