سامانه هوشمند اعتباری دارای عملکردی همانند سیستم پوز بانکی است . اعتباری توسط سیستم به کارت فرد بر اساس پول دریافت شده یا مقدار بن اختصاص داده شده یا …. تخصیص یافته و در مراکزی که دستگاه کاهش اعتبار مخصوص به این سامانه فعال باشد امکان خرید به وسیله این کارت فراهم می گردد. به عبارت ساده تر شبکه پوز اختصاصی مجموعه شخصی داشته باشد. سیستم به دو صورت آنلاین و آفلاین عمل می کند.

تجهیزات مورد نیاز سیستم آفلاین:

1- دستگاه افزایش اعتبار آفلاین

2- دستگاه کاهش اعتبار آفلاین

3- نرم افزار مدیریت و گزارش گیری

تجهیزات مورد نیاز سیستم آنلاین:

1- نرم افزار جامع اعتباری جهت مدیریت و افزایش و کاهش اعتبار

2- دستگاه افزایش اعتبار آنلاین

3- دستگاه کاهش اعتبار آنلاین