امکانات سامانه هوشمند مدیریت همایش

در مرحله اول، قبل از شروع همایش مجریان با ورود اطلاعات شخصی شرکت­ کننده شامل نام و نام خانوادگی و اطلاعات مربوط به مقاله شامل کد، زمان و مکان و نام دیگر نویسندگان و تعیین نوع شارژهای مورد نیاز برای شرکت­ کننده، کارت هوشمند شرکت­ کننده را صادر می­ن ماید. درصورت ثبت­ نام به صورت الکترونیکی و از طریق سایت نیز اطلاعات با استفاده از برنامه نوشته شده به صورت خودکار به کارت افراد انتقال یافته و در روز اول کنفرانس به فرد اعطا می­گردد.

همچنین می­توان با انتخاب دکمه گزارشات لیست شرکت­ کنندگان ثبت­ نام شده در کنفرانس را مشاهده نمود.

شکل  1 فرم ورود اطلاعات

تردد شرکت­ کنندگان:

در فرم ورود و خروج هر یک از شرکت­ کنندگان می­توانند با قرار دادن کارت خود بر روی هر یک از گیت­های موجود در محیط کنفرانس زمان ورود و یا خروج خود را در سیستم درج نمایند. به این صورت که با قرار گرفتن یک کارت بر روی کارت­خوان اطلاعات کارت خوانده شده و زمان ورود یا خروج کارت مشخص می­شود.

شکل 2 فرم ثبت ورود و خروج شرکت­ کنندگان

از دیگر امکانات موجود در این فرم مشاهده گزارش افراد موجود در سالن­های کنفرانس و زمان ورود و خروج آن­هاست.

رستوران:

در فرم رستوران شرکت­ کننده می­تواند با توجه به شارژ غذایی که در کارت خود ذخیره دارد، با مراجعه به رستوران و قرار دادن کارت خود بر روی کارت­خوان، در صورت مجاز بودن از نوبت غذایی تعیین شده استفاده نماید.

در این فرم نیز می­توان با انتخاب دکمه گزارشات از لیست افراد موجود در رستوران که نوبت غذایی خود را دریافت کرده­ اند گزارش تهیه نمود.

شکل 3 فرم رستوران

دریافت هدیه کنفرانس:

در فرم هدیه کنفرانس، شرکت کننده می­تواند با قرار دادن کارت خود بر روی کارت­خوان مجاز بودن یا نبودن خود را برای دریافت هدیه کنفرانس مشاهده کند و در صورت مجاز بودن نسبت به دریافت هدیه اقدام نماید.

شکل 4 فرم تعیین هدیه

دکمه گزارشات در این فرم نیز لیست افرادی که هدیه خود را دریافت نموده­اند نمایش می­دهد.

صدور گواهینامه:

با استفاده از فرم گواهینامه، شرکت کننده می­تواند لیست گواهینامه­ های مجاز خود را مشاهده و نسبت به دریافت آن­ها اقدام نماید.

شکل 5 فرم صدور گواهینامه

مشاهده اطلاعات:

در فرم مشاهده اطلاعات کارت، شرکت­ کننده می­تواند با قرار دادن کارت خود بر روی هر یک از کیوسک­های موجود در محیط کنفرانس، یک بار دیگر اطلاعات موجود در کارت هوشمند خود را بازبینی کرده و با توجه به این اطلاعات زمان­بندی مناسبی برای ارائه مقاله خود داشته باشد.

شکل 6 فرم مشاهده اطلاعات