سامانه مدیریت مجموعه های تفریحی

سامانه مجموعه تفریحی سرگرمی: با توجه به افزایش چشمگیر مجموعه های تفریحی- سرگرمی با تصدی گری بخش خصوصی، نیاز به سامانه های مدیریت کارا با بهره‌وری بالا جهت کم شدن هزینه‌های و کمک به مدیران جهت اتخاذ تصمیم‌های دقیق‌تر بیشتر احساس می‌شود. این سامانه با دو رویکردمانیتورینگ ( والدین ) و مدیریت و گردش مالی […]


جزئیات نوشته

سامانه مدیریت سراهای دانشجویی غیردولتی

سامانه مدیریت سراهای دانشجویی غیر دولتی


جزئیات نوشته