محصولات

توضیح کوتاه درباره محصول :

                 سامانه های کارت هوشمند

تجهیزات RFID

سایر محصولات

پرینترهای چاپ کارت