سامانه هوشمند مجموعه ورزشی و آبی

توضیح کوتاه درباره محصول :

تجهیزات سيستم اتوماسیون باشگاهی: در اين سيستم مي توان با استفاده از دستگاه هاي ویژه و نرم افزار مدیریت باشگاهی، کلیه امور الکترونیکی مربوط به باشگاه را مديريت نمود

تجهیزات این سیستم شامل مجموعه زیر می باشد

  • نرم افزار جامع باشگاهی:  در اين سيستم مي توان اعضاء را ثبت نام کرد و در حین ثبت اطلاعات مي توان مشخص نمود که عضويت فرد به صورت جلسه اي يا ماهيانه يا تا تاريخ خاصي معتبر باشد و همچنين مي توان روزهاي مجاز را براي اعضاء  مشخص کرد. (بیشتر…)