انواع کارت خوان های هوشمند RFID

توضیح کوتاه درباره محصول :

کارت خوان مگنت :

 

کارت خوان قابل حمل :

 

کارت خوان مایفر :

 

کارت خوان 125khz :

 

کارت خوان برد بلند :

 

کارت خوان برد متوسط :

 

کارت خوان برد کوتاه :