سامانه مدیریت سراهای دانشجویی غیردولتی


این سامانه با هدف نظارت و مدیریت بر سراهای دانشجویی و حذف دغدغه های موجود در مراکز آموزشی در سه حوزه اصلی :

1. مدیریت ثبت سراها، دانشجویان و رزرو سراها زیر نظر دانشگاه های محل تحصیل و واحد ناظر

2. مدیریت تغذیه این سراها با وارد کردن پیمانکاران تغذیه در این بخش

3. کنترل ورود و خروج دانشجویان در این سراها و گزارش های آنلاین و …

 

 

مزایا :

 • امكان كنترل ورود و خروج دانشجويان به دانشگاه
 • امكان ايجاد محدوديت ورود براي افرادي غیر مجاز
 • قابليت اتصال به درب بازكن اتوماتیک و گيت تردد با قابلیت كنترل آنها
 • كاهش نيروي انساني حراست و صرفه جويي در هزينه ها

 

اتوماسیون سرا :

 • امکان رزرو سرا برای دانشجویان یا مهمانسرا برای سازمان ها
 • امکان تهیه گزارش وضعیت تردد و حضوروغیاب دانشجویان به والدين و یا مدیر سازمان از طريق SMS
 • امکان تعریف بازه پیش ثبت نام خوابگاه برای دانشجویان
 • امکان ثبت اطلاعات مربوط به اسکان دانشجو (نام خوابگاه، شماره اتاق، مبلغ پرداختی جهت اسکان و…)
 • امکان تهیه گزارش توسط مدیریت خوابگاه

 

رزرواسیون سرا :

 • درج بازه زمانی انتخاب سرا
 • امکان ثبت مبلغ پیش رزرو برای هر سرا
 • پرداخت مبلغ رزرو هر سرا از طریق درگاه های بانکی
 • هوشمندی سامانه جهت جلوگیری رزرو سراها بیشتر از حد مجاز یا چندین رزرو برای یک کاربر در بازه زمانی یکسان
 • امکان تعریف نیم سال تحصیلی و بازه انتخاب سرا
 • گزارشگیری های متنوع به تفکیک ترم، دانشجو، سرا، دانشگاه و …
 • گزارشات مالی دانشجویان
 • گزارشات مدیریتی از میزان رزرو، اقساط واریزی، اقساط پیش رو و …
 • امکان تعریف سرا، فعال یا غیرفعال کردن جهت رزرو
 • امکان دریافت مبلغ رزرو سرا بصورت اقساطی
 • امکان تفکیک دانشجویان در سطوح متقاضی، دانشجو، تایید شده و تایید نشده
 • امکان درج مکان سرا بر روی نقشه
 • امکان گرفتن مبلغ خدمات سایت در زمان رزرو
 • گزارش تعداد دانشجویان و متقاضیان
 • امکان گزارشگیری وضعیت رزروهای هرسرا برای مسئول مربوطه
 • گزارش رزروهای هر دانشجو و امکان مشاهده اطلاعات تکمیلی

 

مزایای سامانه تغذیه :

 • حذف هزینه چاپ ژتون
 • حذف مشکلات ناشی از تهیه پول خرد
 • استفاده بهینه از نیروی انسانی
 • جلوگیری ازایجاد صف های طولانی جهت پرداخت پول ، رزرو غذا و دریافت غذا
 • جلوگیری از سوء استفاده افراد غیرمسئول در سلف سرویس
 • کاهش کمی آمار طبخ غذا
 • جلوگیری ازجابجایی پول نقد
 • جلوگیری‌ازمراجعات غیر ضروری دانشجویان
 • جلوگیری‌از پخت‌ غذای ‌مازاد باتوجه‌ به‌دسترسی به آماردقیق
 • قابلیت شارژ و رزرو از طرق مختلف
 • امکان گزارشگیری های مختلف از سیستم
 • امکان اعلام قیمت غذا در دو حالت قیمت اصلی و قیمت یارانه ای
 • تعریف منوی غذایی
 • تعریف وعده غذایی
 • تعریف منوی غذایی تا دو هفته آتی
 • امکان مشخص کردن بازه انصراف از درخواست تغذیه وبازگشت وجه به کیف پول برای دانشجو
 • امکان درج غذا برای وعده های (صبحانه، نهار، شام و سحری و افطار)
 • امکان شارژ کیف پول جهت رزرو تغذیه
 • امکان انتخاب روزهای هفته و وعدها توسط دانشگاه چهت ارایه غذای یارانه ای به دانشجویان
 • گزارش گیری به تفکیک ترم و سرا برای پیمانکار تغذیه
 • گزارشگیری برای واحد ناظرو دانشگاه محل تحصیل
 • امکان برگزاری منقاصه برای انتخاب پیمانکار تغذیه
 • امکان گزارشگیری های مالی
 •  

برای ورود به سامانه مدیریت سراهای دانشجویی غیردولتی کلیک کنید.