سامانه هوشمند مدیریت همایش

توضیح کوتاه درباره محصول :

امکانات سامانه هوشمند مدیریت همایش

در مرحله اول، قبل از شروع همایش مجریان با ورود اطلاعات شخصی شرکت­ کننده شامل نام و نام خانوادگی و اطلاعات مربوط به مقاله شامل کد، زمان و مکان و نام دیگر نویسندگان و تعیین نوع شارژهای مورد نیاز برای شرکت­ کننده، کارت هوشمند شرکت­ کننده را صادر می­ن ماید. درصورت ثبت­ نام به صورت الکترونیکی و از طریق سایت نیز اطلاعات با استفاده از برنامه نوشته شده به صورت خودکار به کارت افراد انتقال یافته و در روز اول کنفرانس به فرد اعطا می­گردد. (بیشتر…)